gemeente haarlem

Present your Startup en Gemeente Haarlem intensiveren samenwerking

In de zomer kunnen ook mooie samenwerkingen tot stand komen die zelfs heel waardevol kunnen zijn voor de samenleving. 

Present your Startup werkt niet alleen intensief samen met wethouder Economie Joyce Langenacker om het startupklimaat in Haarlem te verbeteren, maar sinds deze week ook met wethouder Jur Botter die onder andere verantwoordelijk is voor het sociale domein. 

Het sociale domein betreft alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie (meedoen) bevorderen.

"Ik hecht er veel waarde aan dat ook mensen van buiten het sociale domein hun kennis en ervaring willen inzetten. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en wellicht oplossingen voor uitdagingen als achterstanden en uitsluiting en het versterken van maatschappelijke participatie." aldus wethouder Jur Botter.

Present your startup roept startups en ondernemers op die een sociaal initiatief hebben bedacht die kan bijdragen aan het sociale domein van Haarlem. Denk aan een initiatief om ouderen of gehandicapten te laten participeren. 

Samen met de commissie die de Gemeente adviseert om een aanvraag toe- of af te wijzen wordt een pitch avond georganiseerd, zodat aanvragers ook hun schriftelijke aanvraag kunnen toelichten (pitchen).

Heb je een dergelijk initiatief die voldoet aan deze voorwaarden? Dien dan je initiatief in voor 1 oktober 2016 bij de Gemeente Haarlem.